Regulamin Castingu „ Zostań twarzą nowej Inca Play”

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Castingu „Zostań twarzą nowej Inca Play”
 2. Organizatorem jest Magic City z siedzibą w Warszawie, 02-222, Al. Jerozolimskie 179 zwanym dalej „Organizatorem”.
 3. Uczestnikiem Castingu, zwanym dalej „Uczestnik”, może być każde dziecko do 11 roku życia.
 4. Nagroda przyznawana, zwana dalej „Nagrodą” to: Udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej.
 5. Casting rozpoczyna się 19 października 2018 r. i kończy się 9 listopada 2018 r.
 6. Warunkiem wzięcia udziału w Castingu jest przesłanie na adres mailowy info@incaplay.pl zgłoszenia w postaci zdjęcia, przez opiekuna prawnego uczestnika.
 7. Casting organizowany jest w celu wyłonienia osób, które wezmą udział w sesji zdjęciowej, wykorzystywanej później w celach marketingowych Magic City Sp. z o. o. oraz Blue City.
 8. W castingu może wziąć udział każde dziecko do 11 roku życia, którego opiekun prawny wyraził zgodę.
 9. Organizator nie musi publicznie ogłaszać wyników Castingu.
 10. Organizator skontaktuje się z wybranym Uczestnikiem poprzez maila, bądź telefonicznie.
 11. Zwycięzca Castingu jest zobowiązany do wzięcia udziału w sesji zdjęciowej w sali zabaw Inca Play, która odbędzie się 19.11.18 r. w godzinach 14:00-20:00 oraz 20.11.18 r. w godzinach 14:00-20:00.
 12. Uczestnik wyraża zgodę na podpisanie dokumentów oraz udział w sesji zdjęciowej na warunkach zawartych w dokumencie „o  rozpowszechnianiu wizerunku”.
 13. Czas i miejsce sesji zdjęciowej jest ustalone przez organizatora. Organizator ma prawo do zmiany terminu oraz miejsca sesji zdjęciowej, o czym zobowiązuje się poinformować uczestnika.
 14. Wynagrodzeniem z tytułu udziału w Sesji zdjęciowej do wyboru jest:

-Voucher urodzinowy o wartości 500 zł brutto. Do wykorzystania w podstawowych pakietach urodzinowych, od poniedziałku do piątku. Ważny rok.

-Imienny karnet open dla dziecka biorącego udział w sesji zdjęciowej. Ważny 6 miesięcy.

 1. Nagrody nie mogą być przekazane osobom trzecim i nie podlegają wymianie na pieniądze oraz inne usługi świadczone przez organizatora.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Castingu.
 3. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia współpracy.
 4. Dane zgromadzone podczas realizacji Castingu będą wykorzystywane wyłącznie przez Administratora danych. Nie będą udostępniane innym osobom fizycznym, organizacjom etc. bez zgody Uczestnika.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania postanowień Regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Organizatora Castingu: www.incaplay.pl.